At arbejde med værdier - hvorfor og hvordan?

I løbet af sommeren 2021 har vi i Mouritsen igangsat en værdiproces. Sammen med vores bestyrelse har vi i ledergruppen defineret 3 overordnede værdier:

  • Kvalitet

  • Den gode arbejdsplads

  • Ansvarlighed

CEO, Claus Andersen beskriver baggrunden for at arbejde med værdier således: ”Værdierne er Mouritsens DNA, som vi ønsker, skal gennemsyre den måde, vi arbejder på. Modsat planer, der løbende ændrer sig i takt med skiftende behov i vores omverden, så er vores værdier det faste holdepunkt, der konstant hjælper os med at navigere og tilpasse os nye kundebehov og krav fra omverdenen”

Det kommer ikke af sig selv, og for at komme fra de overordnede ”skueværdier” til reelle ”brugsværdier”, som alle medarbejdere tager ejerskab for, er der et stykke vej.
Nøgleordet på vejen er medarbejderinvolvering, og af den grund, har vi startet en værdiproces, hvor medarbejderne er med til at kvalificere, hvordan vi så at sige skal leve de overordnede værdier både i virksomheden som helhed og i de enkelte afdelinger – med behov for og plads til forskellighed.

Hvordan lykkes vi så med at få alle ledere og medarbejdere til at tage værdierne til sig?

”Gennem legen finder man altid på eet eller andet tidspunkt, noget man kan arbejde videre med”, som Asger Jorn så rammende har sagt.

I vores arbejde med at omsætte vores værdier, har vi brugt leg som et vitalt element i processen. Som et eksempel på dette, har vi spillet trivselsbingo i forbindelse med en virksomhedstur til Hamborg, hvor vi arbejdede med værdien ”Den gode arbejdsplads”. Før turen blev medarbejdere og ledere interviewet om, hvad en god arbejdsplads er for dem.

Medarbejdernes ord og sætninger, blev brugt som spillefelter på trivselsbingo-pladerne. På den måde gik blandingen af leg og seriøsitet op i en højere enhed i arbejdet med at få konkretiseret og synliggjort vores værdier. For at få indarbejdet værdierne ordentligt, har vi valgt at arbejde med en værdi ad gangen.

For at sikre at vi lever vores værdier, vil sidste trin i den formelle proces, være at visualisere vores værdier i virksomheden samt indføre løbende opfølgning på og dialog, hvor godt vi lever op til vores værdier og justere vores handlinger, hvis og når det er nødvendigt – kun sådan sikrer vi, at vores værdier bliver til reelle brugsværdier.

Mouritsens værdier
We are ready to help you
Contact us by phone or e-mail