M3A4851

Når ansvarlighed bliver en del af forretningsmodellen

Hos Mouritsen A/S er ansvarlighed mere end bare flotte ord på en planche. Det er en integrereret del af vores værdigrundlag og forretning.

Mange virksomheder kan sikkert genkende problemstillingen: som virksomhed vil man gerne bidrage til den grønne omstilling og blive en del af løsningen på kloden og klimaets udfordringer – men hvordan bliver man det på en troværdig måde, der samtidig skaber værdi for forretningen?

Hos Mouritsen A/S giver det sig selv, da ansvarlighed er én af vores tre kerneværdier. Dermed kan det ikke undgå at være en del af vores why som virksomhed.

”Vi ser ikke den grønne omstilling som en omkostning. Vi ser det som en forretningsmulighed, fordi det at agere ansvarligt er en del af vores ’why’ og af vores forretningsmodel. Det er ganske enkelt en vigtig del af hvem, vi er,” siger CEO Claus Andersen.

Han tilføjer, at det er bevidst, at han bruger ordet ’ansvarlighed’ frem for ’bæredygtighed’.

”Jeg synes, at ansvarlighed er et bedre og mere dækkende betegnelse. Bæredygtighed er i virkeligheden en meget snæver betegnelse, som i stigende grad bliver anvendt i flæng og derfor risikerer at blive misforstået. Ansvarlighed er i mine øjne et bedre ord til at beskrive, hvem vi er som virksomhed.”

Hvordan får vi ressourcerne til at strække lidt længere?

Ifølge Claus Andersen ligger Mouritsens rolle i den grønne omstilling lige for: som leverandør og rådgiver af specialløsninger inden for eksempelvis overfladebehandling kan Mouritsen A/S hjælpe med at tage bedst mulig hånd om de ressourcer, vi nu en gang har til rådighed.

”Bæredygtighedsagendaen handler i sidste ende om at beskytte jordens ressourcer. Her kan vi, takket være vores løsninger og teknologier, bidrage til at få ressourcerne til at strække lidt længere – hvad enten der er tale om rækværk til autoværn, møbler eller vindmøllevinger,” siger Claus Andersen og tilføjer, at det samme gør sig gældende inden for væskehåndtering og Offshore Energy, som er Mouritsens to øvrige primære forretningsområder.

”Også her kan vi spille ind med nogle løsninger i forhold til levetidsforlængelse og energioptimering,” siger han.

Stærke cases

For eksempel har vi hjulpet Montana med at gå fra hydrauliske pumper til eldrevne pumper i deres møbelproduktion, hvilket har sikret dem en strømforbrugsbesparelse på 50 procent.

Og som et andet eksempel hjælper vores PM2100 nitrogengenerator Ineos med at reducere sit klimaaftryk i forbindelse med et projekt i Nordsøen.

Et godt ståsted

Claus Andersen understreger, at ligesom det er tilfældet med mange andre virksomheder, har Mouritsen A/S i virkeligheden arbejdet med ansvarlighed i mange år, idet det har været en af virksomhedens kerneværdier fra dag ét.

”Men vi har fået sat strategisk fokus på det, og vi er samtidig lykkedes med at få de her begreber masseret ind i vores forretning, så vi i dag har et stærkt ståsted at agere ud fra,” siger han.

På vej et nyt sted hen

Claus Andersen er overbevist om, at den grønne omstilling kun vil accelerere Mouritsens transformation fra leverandør til sparringspartner.

”Derfor er vi også meget interesseret i at indgå samarbejder og partnerskaber med partnere, som vi deler vision og værdier med. Vi har ligesom alle andre også brug for kontinuerligt at blive så skarpe og dygtige som muligt.”

Som eksempel peger han på, at Mouritsen A/S er involveret i flere udviklingsprojekter med fokus på blandt andet Carbon Capture and Storage (CCS) og Power-to-X.

”For mig giver det fra et ansvarlighedsperspektiv meget mere mening, at vi som teknisk funderet virksomhed byder ind med nogle gennemtænkte og ansvarlige løsninger - frem for at vi eksempelvis donerer os til en bedre samvittighed. Det er helt fint at gøre, men vi vil gerne noget andet og mere,” slutter han.

Læs mere om vores DNA her: https://mouritsen.com/da/vores-dna/

Vi er klar til at hjælpe dig
Kontakt os på telefon eller email